Logowanie

Regulamin

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje w momencie dokonania rejestracji usługi.

 2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny za zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia

 3. Osoba rejestrująca się w systemie oświadcza że zapoznała się z regulaminem.

 4. Korzystanie z systemu jest całkowicie anonimowe.

 5. AsentioStats nie emituje reklam na stronach użytkowników

 6. W wersji bezpłatnej wyświetlane jest logo AsentioStats, w miejscu wstawienia kodu.

 7. AsentioStats zastrzega sobie prawo zablokowania wybranych stron lub całego konta, użytkownikom którzy:
  - umieszczają kod statystyk na stronach niezgodnych z polskim prawem,
  - usuwają logo AsentioStats w wersji darmowej,
  - modyfikują kod statystyk, ktory wkleja się na witrynie, ingerują w działanie programu, lub w jakikolwiek sposób działają na szkodę AsentioStats.

 8. AsentioStats nie odpowiada, za złe umieszczenie kodu zliczajacego, a w przypadku umieszczenia kodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma prawo do zablokowania strony lub konta.

 9. AsentioStats nie odpowiada za szkody wynikłe z udostępnienia hasła dostępowego osobom trzecim.

 10. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących nowego oprogramowania na adres email podany podczas rejestracji.

 11. AsentioStats zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują po upływie siedmiu dni od daty publikacji.