Logowanie

Opis programu

Menu główne

Składa się z następujących zakładek :

 1. Podsumowanie
 2. Wizyty
 3. Odsyłacze
 4. Akcje
 5. Użytkownicy
 6. Wyszukiwarki
 7. Techniczne
 8. Szczegółowe
 9. Konfiguracja

Odpowiednie zakładki umożliwiają nam zapoznanie się z dokładnymi informacjami dotyczącymi osób odwiedzających nasz serwis.

1. Podsumowanie

Widok okna:

Podsumowanie

Okna:

Okres łączne ilości wizyt i odsłon z aktualnego dnia, z ostatnich 30 dni, wszystkie wizyty i odsłony od czasu uruchomienia statystyk.

Średnio – średnia wizyt i odsłon w przeliczeniu na jedną godzinę, średnio dziennie i miesięcznie. Wejścia bezpośrednie – suma wszystkich wejść na stronę. Użytkownik w przeglądarce wpisał adres naszej strony internetowej. Wejścia z wyszukiwarek - suma wszystkich wejść na stronę. Użytkownik został skierowany przez wyszukiwarki np. Google Wejścia ze stron polecających – suma wszystkich wejść ze stron lub serwisów, na których został umieszczony link do naszej strony z wykluczeniem wyszukiwarek

Średni czas spędzony na stronie – informuje nas ile średnio użytkownik spędził czasu na naszej stronie. Wartość ukazuje nam, czy strona dla użytkowników jest ciekawa a treść interesująca dla osoby odwiedzającej naszą witrynę.

Aktualnie online – ilość osób aktualnie będących na naszej stronie.

Akcji na wizytę – średnia ilość odsłon ( przejść pomiędzy zakładkami na danej stronie) wykonanych podczas jednej wizyty.

Odrzuceń – jest to współczynnik odwiedzin podawany w %, liczony w momencie gdy użytkownik odwiedzający naszą stronę zaraz po wejściu, opuściła ją. Jeżeli współczynnik jest wysoki prawdopodobnie strona nie spełniła oczekiwań osoby wchodzącej.

2. Wizyty

W tej zakładce mamy pokazane wizyty i odsłony w rozbiciu na określone przedziały czasowe.

2.1. Wizyty w ostatnich 12 miesiącach

Wizyty w ostatnich 12 miesiącach Widzimy tu informację ile było wizyt i odsłon w okresie ostatnich 12 miesięcy z podziałem na poszczególne miesiące. Po najechaniu na punkty z kropką wyświetlone zostaje okno z dokładną ilością wizyt albo odsłon w zależnośći od wybranej opcji.

2.2. Wizyty według dni

Wizyty z podziałem na dni

Widzimy tu informacje ile było wizyt i odsłon w okresie ostatnich 30 dni z podziałem na poszczególne dni. Po najechaniu na punkty z kropką wyświetlone zostaje okno z dokładną ilością wizyt albo odsłon w zależnośći od wybranej opcji.

2.3. Odrzuceń według dni


Widzimy tu informacje ile wystąpiło odrzuceń w ciągu danego dnia. Po najechaniu na punkty z kropką wyświetlone zostaje okno z dokładną ilością odrzuceń podaną w %.

2.4. Wizyty według godzin

Widzimy tu informacje ile było wizyt i odsłon w danej godzinie w wybranym dniu, po najechaniu na punkty z kropką wyświetlone zostaje okno z dokładną ilością wizyt albo odsłon w zależności od wybranej opcji.

Po kliknkięciu w pole z datą zostaje wyświetlony kalendarz, dzięki któremu możemy wybrać dowolny dzień.

2.5. Najczęściej w dniach tygodnia

Widzimy tu zliczone wizyty i odsłony z podziałem na dni tygodnia ( zliczenie wszystkich wejść od początku uruchomienia statystyk), po najechaniu na punkty z kropką wyświetlone zostaje okno z dokładną ilością wizyt albo odsłon w zależności od wybranej opcji.

2.6. Najczęściej w godzinach

Widzimy tu zliczone wizyty i odsłony z rozbiciem na godziny ( zliczenie wszystkich wejść od początku uruchomienia statystyk). Po najechaniu na punkty z kropką wyświetlone zostaje okno z dokładną ilością wizyt albo odsłon w zależności od wybranej opcji.

3. Odsyłacze

3.1. Wejść według typu

Źródła wejść

Widzimy tu informację ilości wejść w okresie ostatnich 30 dni z podziałem na:

Po najechaniu na punkty z kropką wyświetlone zostaje okno z dokładną ilością danych wejść.

3.2. Najczęściej ze stron polecających

Najczęściej ze stron polecających

Widzimy tu dokładne informacje dotyczące ilości wejść w wybranym przedziale czasowym (ustawiając daty) oraz informacje z jakich stron polecających lub jakich wyszukiwarek trafili na naszą stronę goście.

Na tabeli zostają wyświetlone dane na temat:

Istnieje możliwość szybkiego sprawdzenia czy nastąpiły wejścia z określonej strony polecającej na naszą stronę. W polu „adres” wpisujemy adres strony i zatwierdzamy przyciskiem „Pokaż”.

4. Akcje

4.1. Najczęściej odwiedzane strony

Najczęściej odwiedzane podstrony

Na tym zestawieniu widzimy, które strony naszego serwisu były najczęściej odwiedzane w wybranym okresie.

4.2. Strony wejściowe

Strony wejściowe

Na tym zestawieniu widzimy, które strony naszego serwisu były stronami, na które trafił za pierwszym razem użytkownik w wybranym okresie.

4.3. Strony wyjściowe

Strony wyjściowe

Na tym zestawieniu widzimy, które strony naszego serwisu, były ostatnimi stronami wyświetlonymi przez użytkownika zanim opuścił nasz serwis w wybranym okresie.

4.4. Najdłużej wyświetlana strona

Najdłużej wyświetlane strony

Na tym zestawieniu widzimy jakie strony naszego serwisu były stronami najbardziej interesującymi i na których użytkownik spędził najwięcej czasu w wybranym okresie.

4.5. Kliknięcia w linki zewnętrzne

Linki zewnętrzne

Na tym zestawieniu widzimy jakie linki zewnętrzne zostały wybrane przez osobę przebywającą na naszej stronie w wybranym okresie.

4.6. Najczęściej pobierane pliki

Najczęściej pobierane pliki

Na tym zestawieniu widzimy jakie pliki (jpg, gif, pdf, itp.) były najczęściej pobierane z naszej strony w wybranym okresie.

5. Użytkownicy

5.1. Najczęściej z hostów

Na tej zakładce widzimy z jakich hostów najczęściej była odwiedzana nasza strona w wybranym okresie.

Hosty mogą zostać określone jako:

5.2. Najczęściej z państw

Na tym zestawieniu widzimy statystykę, z jakich państw były najczęściej wejścia na naszą stronę w wybranym okresie

6. Wyszukiwarki

6.1. Wejścia z wyszukiwarek

Mamy tu przedstawioną tabelę z sumą wszystkich wejść, z wyszukiwarek w ostatnim okresie.

6.2. Najczęściej z wyszukiwarek

Na tym zestawieniu widzimy sumę wizyt w wybranym przedziale czasowym, z jakich wyszukiwarek weszli na naszą stronę użytkownicy.

6.3. Ranking słów kluczowych

Na tym zestawieniu widzimy ranking słów kluczowych, czyli jakie słowa kluczowe wpisali użytkownicy w danej wyszukiwarce trafiając na naszą stronę internetową

Dla dokładnej analizy słów kluczowych mamy możliwość po wciśnięciu „ + „ rozwinięcia dokładnej listy z podziałem danego słowa kluczowego w odniesieniu do różnych przeglądarek z których nastąpiło wejście.

Mamy możliwość przefiltrowania słów kluczowych w tym celu w polu „ słowo lub fraza „ wpisujemy interesujący nas wyraz i zatwierdzamy przyciskiem „ Pokaż”. Jeżeli potrzebujemy wyeksportować „słowa kluczowe” do pliku zewnętrznego to używamy w tym celu przycisku „Export – CSV” lub „Export – XML”.

7. Techniczne

Po wybraniu określonego okresu mamy możliwość zapoznania się z danymi technicznymi dotyczącymi parametrów sprzętu komputerowego użytkowników odwiedzających naszą stronę.

7.1 Ranking przeglądarek

Zestawienie sumy wizyt dotyczących zainstalowanego oprogramowania i wersji przeglądarek internetowych.

7.2. Ranking rozdzielczości

Zestawienie dotyczące ustawionych rozdzielczości ekranu użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową.

7.3. Ranking systemów operacyjnych


Zestawienie informujące nas z jakich najczęściej systemów operacyjnych korzystają odwiedzający naszą stronę.

7.4. Ranking głębi kolorów

Zestawienie dotyczące ustawionej liczby bitów wykorzystywanej do reprezentacji koloru danego piksela.

8. Szczegółowe

Szczegółowe informacje, o każdej wizyce

Zakładka „szczegółowe” przedstawia nam dokładne działania użytkownika na naszej stronie internetowej i zawiera następujące dane:

9. Konfiguracja

Lista menu dostępnych opcji w zakładce konfiguracja

9.1 Lista stron

Mamy tu wy listowane wszystkie domeny którę dodaliśmy do systemu ASENTIOSTATS z informacjami dotyczącymi dziennej liczby wizyt i odsłon, page rank, Alexa, Yahoo BL, Yahoo Site

na końcu w kolumnie akcje znajdują się 3 ikonki

9.2 Edycja strony

Mamy możliwość zmiany adresu strony jak również wykluczenia adresów IP które nie będą zapisywane w systemie ASENTIOSTATS

9.3 Usunięcie strony

Za pomocą tego przycisku usuwamy stronę z systemu ASENTIOSTATS

9.4 Szczegóły strony

Znajduję się tu wygenerowany kod który należy umieścić na swojej stronie internetowej w celu poprawnego analizowania ruchu na stronie internetowej

 • Dodaj stronę

  W tym miejscu mamy możliwość dodania kolej strony do serwisu ASENTIOSTAT, stronę dodajemy według przykładu „www.asentiostats.com"

  9.4 Edycja konta


  Jeżeli chcemy zmienić adres email lub hasło dokonujemy tego właśnie w tym miejscu, po wprowadzeniu właściwych danych zatwierdzamy przyciskiem „Zapisz”

  Analiza strony

  W celu szybkiej analizy własnej strony, bez zbędnego zagłębiania się w jej kod źródłowy została przygotowana ta zakładka aby szybko i łatwo zobaczyć aktualne meta tagi takiej jak:
  • Title

  • Keywords

  • Description

  Dodatkowo zliczona jest procentowo gęstość słów i procentowy udział gęstości fraz.

  • Cele

  W tym miejscu możemy ustawić dokładne monitorowanie plików na naszej stronie i jakie są podejmowane działania przez użytkowników odwiedzających nasz serwis w stosunku do nich.