Logowanie

Polityka prywatności

Polityka prywatności AsentioStats szanuje prywatność i nie gromadzi żadnych danych osobowych o Internautach. Zebrane informacje takie jak rodzaj przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, host, adresy referujące, numer IP, AsentioStats nie wiąże z żadnymi bazami danych, które zawierają dane osobowe.

System używa cookies do identyfikacji pojedynczych internatów, na potrzeby prawidłowego działania programu.
Cookie jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer na komputerze użytkownika, w którym zapisywany jest zaszyfrowany identyfikator systemu AsentioStats.

AsentioStats gwarantuje poufność zebranych danych, przez skrypty analizujące ruch na witrynie klienta, oraz nie wpływa na wyniki analiz. Nie udostępnia żadnym podmiotom zebranych danych, z wyjątkiem organów ścigania.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu: e-mail: [email protected]